Vytlačiť

HIGH TECH TUNING – CRYSTAL GLIDE FINISH

CRYSTAL GLIDE FINISH - legendárny technologický postup Crystal Glide Finishpri servise lyží a snowboardov

Systém brúsenia kameňom

Používaním postupu MONTANA pri brúsení plochy na brusnom kameni, sme schopní docieliť veľa rozdielnych typov štruktúry, od jednoduchej lineárnej až po komplexnú variálnu. MONTANA brusný stroj s kameňom znamená absolútne čisto opracovanú plochu „bez zbytkových vlasov na sklznici“

Keramická klzná podložka, systém bočného uhlovania

Jednotka bočného uhlovania MONTANA brúsi hranu pod presným uhlom, špeciálne vyvíjaný keramický brusný pás obiehajúci cez klznú keramickú podložku, s nasledujúcimi výsledkami brúsenia:

 • presný bočný uhol v celej dĺžke hrany,
 • vysoká šetrnosť bočnej steny lyže – sidewall,
 • dlohotrvajúca ostrosť vrcholu hrany,
 • šetrný proces s minimálnym úbytkom materiálu hrany,
 • vysoká účinnosť.

Odklon spodnej hrany - systém HTT-tuning

Jednotka tuningu spodnej hrany MONTANAgrot (prebytočný materiál vzniknutý pri brúsení) je precízne odstránený spodným leštením hrany.

Špeciálne vyvíjané brúsne tuningové kamene sú nastavené pod konštantným uhlom, s následnými výsledkami brúsenia:

 • presný odklon hrany v celej jej dĺžke,
 • vysoký leštiaci účinok,
 • dlho trvajúca ostrosť vrcholu hrany,
 • šetrný proces s minimálnym úbytkom materiálu hrany,
 • vysoká účinnosť.

 • FINÁLNE BRÚSENIE – TYPY ŠTRUKTÚR
 • KOMBINÁCIA UHLOVANIA BOČNEJ HRANY A TUNING SPODNEJ HRANY
 • UHLOVANIE BOČNEJ HRANY
 • TUNING SPODNEJ HRANY
 • BRÚSNA EMULZIA

Finálne brúsenie

Štruktúra sklznice určuje spôsob a množstvo odvádzanej vody z trecej plochy medzi sklznicou a podložkou a tak ovplyvňuje nielen rýchlosť lyže ale aj jej ovládateľnosť

Ako vzniká štruktúra?

Vznik štruktúry na ploche obvodu kameňa

Jednoduchým príkladom vzniku štruktúry je použitie ručnej pásovej pílky – jednotlivé zuby píly zanechávajú zárezy na ploche rezu. To isté platí v prípade orovnania plochy kameňa pomocou pohybu diamantu. Na základe orovnania vznikajú jemné zárezy. Ostrosť zárezu závisí od typu použitého diamantu a od rýchlosti orovnania (zárezy = pásy, „banániky“).

Ak je rýchlosť malá, tvorí sa jemná / rovná štruktúra. Ak je rýchlosť vysoká, jednotlivé odstupy medzi pásmi (nižšia krycia úroveň) sú väčšie a výsledkom je štruktúra hrubšia a hlbšia.

Iný obraz štruktúry dostaneme, ak je kameň orovnaný obojsmerne. Tzn. že diamant sa pohybuje napr. z ľava do prava a následne z prava do ľava. V prípade, že je rýchlosť orovnania v oboch smeroch rovnaká, dostaneme štruktúru krížovú. Ak sú rýchlosti rozdielne, hovoríme o lineárne krížovej štruktúre. Hĺbka pásu štruktúry je meniteľná v závislosti od nastavenia advencie diamantu, tzn. koľko 1/100 mm bude diamant zasahovať smerom do kameňa.

Lineárna štruktúra Jemné pásy štruktúry ( rýchlosť zarovnania <= 40 cm/min), orovnanie kameňa iba jedným smerom.

Krížová štruktúra Rezanie dvoch pásov, identická rýchlosť pre obojsmerné orovnanie kameňa. Nastavenie zarovnania diamantu môže byť prevedené v oboch krajných pozíciách, podľa požiadavky na hrubosť štruktúry.

Lineárne – krížová štruktúra Rezanie dvoch pásov, rozdielna rýchlosť pri obojsmernom orovnaní. Kameň je orovnaný obojsmerne s rozdielnou rýchlosťou cca 20%. Rovnako aj tu je možné nastavenie advencie diamantu v oboch krajných pozíciách.

Prenos štruktúry z kameňa na plochu sklznice

V priebehu brúsenia dochádza k prepísaniu obrazca pásov do plochy sklznice. Tzn. keď do jemnej plochy kameňa vyrežeme lineárnu štruktúru pomocou diamantu s veľkou rýchlosťou orovnania, viď. spodný obrázok, musíme obrúsiť veľké množstvo materiálu z plochy sklznice, aby štruktúra bola zreteľná. Ak je krycia úroveň >= 0,8, potom vrcholy jednotlivých pásov sú pod úrovňou vrcholu kameňa. Tzn. že je potrebné obrúsiť len veľmi malú plochu sklznice, aby bol tvar sklznice zreteľný.

Variálna štruktúra

Hlavnou podmienkou pre realizáciu variálnej štruktúry je stupeň technickej kategórie brúsneho stroja. Jedná sa vždy iba o stroje poslednej generácie, tzn. rok výroby 2001 a viac.

 

Technológia MONTANA umožňuje rozdeliť šírku kameňa na 4 sekcie (A,B,C,D). Jednotlivé sekcie musia byť individuálne programované. S ohľadom na presné brúsenie osy lyže (iba automaty MONTANA) môže byť zvolený pre štruktúru akýkoľvek symetrický vzorec.

V prípade ak je sekcia B a C programovaná s rovnakými parametrami, dostávame štruktúru so zmenou tvaru v 3 sekciách.

Firma MONTANA vyvíja iba brúsne stroje so širokými kameňmi z dôvodu brúsenia lyží akejkoľvek šírky, pre finálnu štruktúru snowboardov alebo dvoch lyží naraz – pár (iba v rámci automatov MONTANA Snow Star, Snow Cruiser, Spirit).

Aby kvalita prenosu štruktúry na plochu sklznice bola v celej svojej dĺžke identická, je potrebné, aby brúsenie plochy sklznice bolo vykonané v rámci premenlivého tlaku prítlaku posuvu. Tzn. ak brúsime sklznicu carvingovej lyže s konštantným tlakom prítlaku v celej dĺžke, je finálna štruktúra menej zreteľná v najširšej oblasti lyže – špička, päta než v stredovej časti lyže pod viazaním. Na druhej strane, pri prebrúsení kameňom dochádza k väčšiemu odberu materiálu práve z najužšej časti lyže pod viazaním oproti s odberom v mieste špičky a päty.

Tlaková krivka

 • U každej brúsenej lyže je zmeraná celá jej dĺžka pomocou svetelného lúča a následne je rozdelená do 10-tich segmentov rovnakej veľkosti.
 • K zmeraniu dĺžky lyže, snowboardu dochádza pri pohybe rampy v rámci prvého brúsneho cyklu.
 • Pre predbrúsenie a finálne brúsenie je použitý rozdielny tlak pri tlaku v rozsahu 0,1 – 2 bar.
 • Pre každý z 10-tich segmentov je samostatne programovateľná hodnota tlaku v %. Percentuálny rozsah je 0 – 125%.
Spomínanú tlakovú krivku možno nastaviť iba na strojoch novej generácie, u automatoch, nie u ručných strojov. Umožnenie nastavenia týchto premenlivých parametrov je dané rozsahom a technickou kvalitou stroja (MONTANA Snow Star, Snow Cruiser, Energy, Spirit)
 
 

Kombinácia uhlovania bočnej hrany a tuning spodnej hrany

Bočné uhlovanie hrany – základné uhlovanie sa vykonáva pomocou brúsneho pásu v rozsahu 89 – 87°. Správne zvolený uhol zabezpečuje dokonalý kontakt hrany so snehovou podložkou v priebehu celého oblúku v závislosti na charakteru lyže.

Podbrúsenie spodnej hrany vykonávame v rozsahu 0,3 – 0,8°. Takýto uhol je ideálny pre dosiahnutie najideálnejšej podmienky točivosti lyže. Hrana lyže / snowboardu reaguje až na základe jej náklonu – začiatku rezania carvingového oblúku.

Uhlovanie hrany – zhrnutie

1. pri brúsení bočnej hrany nie je žiadúce, aby bola brúsená aj bočná ochranná lamela hrany – ABS sidewall
výhoda: atraktívnosť náradia pre zákazníka

2. presné nastavenie bočného uhlu brúsenia v rozmedziach 87 – 89°
výhoda: excelentný vrchol oceľovej hrany

3. minimálne podbrúsenie spodnej hrany – tuning < 0.5°
výhoda: jednoduchá ovládateľnosť náradia

4. plocha spodnej hrany je úplne vyleštená – podbrúsenie hrany realizujeme brúsením na špeciálnom tuningovomm kameni
výhoda: jednoduchá točivosť a pravidelný prenos

5. tuning hrany iba na ploche hrany
výhoda: hrana nezadrháva, jednoduchá ovládateľnosť

Uhlovanie bočnej hrany

Uhlovanie bočnej hrany uskutočňujeme pomocou nekonečného brúsneho pásu. Medzi hnacou a centrovacou kladkou brúsneho agregátu je umiestnená keramická klzná podložka. Plocha podložky zaručuje väčšiu účinnosť ale aj presnosť brúsenia – plošné brúsenie.

Čapové uchytenie keramickej podložky umožňuje jej kyvný pohyb v horizontálnej rovine – smer otočného brúsneho pásu.

Tento jednoduchý, ale pritom veľmi dôležitý prvok umožňuje kopírovať hranu v celej jej dĺžke, vrátane inkriminovaných častí – zakrivenie špičky a päty.

Pri manuálnom vedení lyže cez brúsny agregát s keramickou podložkou, silu prítlaku volíme tlakom ruky.

V prípade automatov MONATANA Snow Cruiser, Energy, Spirit sú obe hrany lyže / snowboardu uhlované naraz. Prítlak – zovretie brúsneho agregátu je regulovateľné pomocou tlakovej krivky. Podstatou regulácie sily prítlaku je zabránenie zbrúseniu hrany v oblasti zakrivenia špičky a päty, tzn. že odber materiálu brúsením je rovnaký vo všetkých bodoch dĺžky hrany.

Tlaková krivka
Rovnako ako pri plošnom brúsení sklznice, je aj pri brúsení bočnej hrany použitá tlaková krivka
 
Keramický brúsny pások – NOVINKA

Keramické brúsne zrno spoločne so špeciálnou odlamovacou technológiou spôsobujú, že v priebehu procesu brúsenia dochádza k postupnému odlamovaniu kryštálov jednotlivých zŕn a tým je zabezpečené brúsenie s konštantným výsledkom – ostrou hranou.

V prípade pretekárskeho servisu je bočná hrana ešte vyleštená pomocou špeciálneho tuningového kameňa (MONTANA HTT dual, trial). Brúsime iba vrcholom obvodu kameňa – bodové brúsenie.

Bodové brúsenie – leštenie opäť umožňuje kopírovať hranu v celej jej dĺžke.

Tuning spodnej hrany

Správne prevedený tuning spodnej hrany je pravdepodobne najdôležitejším bodom technologického postupu prípravy lyže, samozrejme za predpokladu prevedenia správneho predbrúsenia plochy sklznice a bočného uhlu hrany.

MONTANA HTT – High Tech tuning technology znamená v preklade podbrúsenie a zároveň i VYLEŠTENIE plochy spodnej hrany. Z tohoto dôvodu nepoužívame žiadne plošné brúsenie ale brúsenie bodové – tzn. že brusný bod je iba vrchol špeciálneho tuningového kameňa. Tento spôsob brúsenia umožňuje kopírovať hranu v celé jej dĺžke, vrátane inkriminovaných častí akými sú zakrivenie špičky a päty (rovnako ako bočné uhlovanie hrany).

Podbrúsenie spodnej hrany prevádzame v rozsahu 0.3 – 0.8°. Takýto uhol je ideálny pre dosiahnutie najideálnejšej podmienky točivosti lyže. Hrana lyže, snowboardu reaguje až na základe jeho náklonu – začiatku rezania carvingového oblúku.

Ak je uhol podbrúsenia spodnej hrany väčší ako 1.5 či 2°, je samotný moment účinnosti hrany posunutý až do momentu radikálnejšieho náklonu lyže. Tzn. že pri kombinácii podbrúsenia hrany napr. 2° a bočného uhlu 88° dochádza k zápornej geometrii vlastného vrcholu hrany. Hrana sa stáva aktívnou iba v tom momente, ak je osa kolena lyžiara extrémne vyklonená smerom ku svahu – teda ďaleko náročnejšie na agresivitu štýlu jazdy, ale i náročnejšie na stav pohybového aparátu kolena.

 

 


Tuning spodnej hrany pomocou MONTANA HTT – výhody pre lyžiara

 • Ostrá hrana s presným vrcholom uhlu hrany.
 • Minimálne množstvo odberaného materiálu z plochy hrany.
 • Precízne vyleštenie plochy hrany.
 • Okamžitá reakcia hrany lyže na začiatku rezania oblúku.
 • 2 – 3× väčšia životnosť lyže, snowboardu.

Chladiaca kvapalina

Koncentrát chladiacej kvapaliny je jedným z najdôležitejších, ale aj najdiskutovanejším parametrom ovplyvňujúcim kvalitu samotného brúsenia na brúsnom stroji.

MONTANA Switzerland kladie nemalý dôraz, ale i investície na vývoj skladby chladiacej kvapaliny MONTANA CF 2000.

Každé brúsenie je prevádzané iba pod tlakovou vodou.

Chladiaca kvapalina ovplyvňuje hlavne:
 • Chladenie v priebehu brúsneho procesu.
 • Zlepšuje brusné výsledky a účinnosť brúsenia.
 • Chráni proti korózii vnútornej časti stroja vrátane oceľovej hrany lyže, snowboardu – tvorí lubrikačný mikrofilm.
 • Množstvo a kvalita koncentrátu chladiacej emulzie je základným predpokladom pre dostatočné vymývanie brusného odpadu z brusných segmentov.
 • Obraz prenosu štruktúry je ďaleko presnejší a kvalitnejší – pretekársky servis.

Koncentrát je dávkovaný v pomere 1.5%, za stáleho miešania do vlažnej vody. Následne obsah vlejeme do zásobníka vody s čerpadlom. Emulzia by nikdy nemala byť zmiešaná s emulziou iného typu, jej kvalitu vrátane kvality koncentrátu meriame pomocou refraktometru.

Tuning – keramický disk  Tuning Montana HTT 
Z technických dôvodov je podbrus spodnej hrany prevedený v rozsahu 1 – 1.5°. Tuning spodnej hrany je realizovaný v rozsahu 0.5 – 1°.
Pre celkový uhol hrany 89,5° musí byť uhol bočného brúsenia v odklonu -2°. Doporučený uhol podbrúsenia spodnej hrany je <= 0.7°.
Pre optimálny uhol hrany 89 – 88° je bočná hrana brúsená s odklonom 2 – 3.5°. Pre optimálny uhol hrany 89 – 88° je bočná hrana brúsená s odklonom 1.5 – 2°.
Takýto uhol môžeme dosiahnuť iba v prípade väčšieho odberu materiálu z plochy hrany pri dlhšom pracovnom čase. Plocha hrany je ideálne hladká, bez zbytkových pásov po brúsení.
Podbrúsenie spodnej hrany je možné previesť iba pri súčasnom brúsení okraja sklznice. Tuning hrany je prevedený v celej jej dĺžke vrátane zakrivenia špičky a päty spoločne so stredovou časťou lyže pod viazaním.