Vytlačiť

 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP LYŽIARSKEHO SERVISU

 

Aby bol garantovaný dobre prevedený servis, je dôležité zachovať postupnosť nasledovných servisných úkonov.

6 KROKOV PRE PERFEKTNÝ SERVIS LYŽÍ A SNOWBOARDOV:

1. ČISTENIE A OPRAVA SKLZNICE
2. ZÁKLADNÉ PREBRÚSENIE
3. FINÁLNE BRÚSENIE
4. UHLOVANIE BOČNEJ STRANY
5. TUNING SPODNEJ HRANY
6. IMPREGNÁCIA A LEŠTENIE

1. ČISTENIE A OPRAVA SKLZNICE

 

 • Prebrúsenie plochy sklznice na brúsnom páse (zrnitosť 80-100) bez prítlaku slúži k odstráneniu starého vosku a zvýrazneniu potrebných miest budúcej opravy.
 • Mechanické vyčistenie poškodenej sklznice (škrabance a ryhy) zaručí dokonalé spojenie novo natavovaného P-tex materiálu s pôvodnou sklznicou.

2. ZÁKLADNÉ PREBRÚSENIE

 • Charakteristické šrafy strukturyIdeálnu optickú rovinu sklznice a spodnej hrany dosiahneme len brúsením pomocou brúsneho kameňa s konštantným prítlakom a rýchlosťou posuvu. Dosiahnutie ideálnej optickej roviny je predpokladom pre presné uhlovanie hrany – geometriu hrany.
 • Spravidla používame základnú lineárnu štruktúru strednej hrubosti, ktorá slúži k väčšiemu odberu materiálu z plochy sklznice i hrany (individuálne podľa potreby) a zároveň k odstráneniu navareného polyethylenu.

Porovnanie výsledkov brúsenia na brúsnom páse a kameni:

3. FINÁLNE BRÚSENIE

 • Na ideálne rovnú plochu sklznice „rysujeme“ finálnu štruktúru opäť použitím brúsneho kameňa s obmenou otáčok jeho rýchlosti, rýchlosti posuvu a prestavením povrchovej štruktúry – zarovnanie kameňa diamantom.
 • Podľa charakteru lyže volíme adekvátny typ požadovanej štruktúry – lineárnu, kombinovanú alebo variálnu.
 • Na základe zmeny parametrov jednotlivých premenných – rezná rýchlosť, advencia a rýchlosť diamantu, brúsna rýchlosť kameňa, rýchlosť posuvu, nastavenie tlakovej krivky pre brúsenie plochy – sme ďalej schopní ovplyvniť tvar, hrubosť a sklon jednotlivých pásov – „banánikov“ (základná skladby štruktúry).
 • Jednotlivé štruktúry sa delia na hrubé, stredné a jemné.
 • Pre kombinované a variálne štruktúry (pretekársky program) je dôležité dokonalé vyladenie plochy použitím nižších otáčok brúsenia s minimálnou advenciou diamantu a nižšie rýchlosti posuvu slúžia k dokonalému vyhladeniu sklznice po základnom prebrúsení a zároveň k príprave pre pretekársku štruktúru.
 • Pretekárska štruktúra je rysovaná len jednosmerným brúsením špička – päta, 1 cyklus.

4. UHLOVANIE BOČNEJ STRANY

 • Uhol bočnej hrany závisí od typu a charakteru použitia lyže / snowboardu, skúseností používateľa a tvrdosti podložky.
 • Bočné uhlovanie hrany – základné uhlovanie sa vykonáva pomocou brúsneho pásu v rozsahu 89 – 87°. Správne zvolený uhol zabezpečuje dokonalý kontakt hrany so snehovou podložkou v priebehu celého oblúku v závislosti na charakteru lyže.
 • Všeobecnú podmienku uhlovania hrany musí spĺňať celkový uhol hrany, ktorý nie je nikdy väčší ako 88,5°.

Pravidelne uhlovaná hrana v celej svojej dĺžke (od špičky k päte) je dosiahnuteľná len pri brúsení hrany brúsnym pásom cez klznú keramickú podložku.

Klzná keramická podložka

1. Plnohodnotný carvingový efekt = presne zuhlovaná hrana v celej svojej dĺžke od špičky k päte.
2. Geometria klznej podložky zaručuje konštantný uhol brúsenia bočnej hrany.
3. Premenlivá rýchlosť = kontrolovateľná účinnosť brúsenia.
4. Konštantný odber materiálu z plochy hrany vrátane bočnej ochrannej lamely hrany.
5. Minimálna hĺbka narušenia hrany vďaka rôznym hrubostiam brusného pásu.
6. Po brúsení vznikne horizontálna štruktúra hrany.

 • Pre pretekársky servis je základne pripravená (nauhlovaná) bočná hrana ešte vyleštená pomocou brúsneho kameňa – tuning bočnej hrany. Slúži k dosiahnutiu ostrého vrcholu uhla hrany a zároveň k jej vyhladeniu, teda vymazaniu štruktúry po brúsnom páse.

5. TUNING SPODNEJ HRANY

 • Konštantný odklon – tuning spodnej hrany smerom od podložky je možný len na základe presnej roviny sklznice a hrany. Slúži k prenosu účinnosti bočného uhlu hrany na snehovú podložku zvlášť pri jazde po hrane pri carvingovom oblúku, zabraňuje nežiadúcemu zarezávaniu hrán.
 • Tuning hrany sa vykonáva v rozsahu 0,3 – 0,8° pomocou paralelných brúsnych kameňov s konštantným uhlom sklonu, rýchlosti posuvu a jeho tlaku. (V prípade uhlu<= 0,5° sa nezbrúsi okraj sklznice.)
 • Podbrúsením – vyleštením spodnej strany zároveň odstránime zostatky vzniknuté pri bočnom brúsení.
 • Veľkosť odklonu záleží na počte cyklov brúsenia alebo tlaku posuvu.

1. Kvalita prevedeného tuningu spodnej hrany nezávisí na šírke lyže v oblasti špičky (najširšie miesto).
2. Kvalitne prevedený tuning nezanechá žiadnu štruktúru na ploche spodnej hrany. Tuning sa realizuje v rovnakom smere ako klzný smer lyže (špička – päta).
3. Uhol podbrúsenia je konštantný v celej dĺžke lyže.
4. Podbrúsenie sa prevádza iba v celej dĺžke lyže (špička, päta vrátane).
5. V prípade uhla podbrúsenia <=0.5° nedôjde k brúseniu okraja sklznice.

6. IMPREGNÁCIA A LEŠTENIE

 • Samotné brúsenie je vždy veľkým zásahom do jednotlivých pórov sklznice.
 • Základná impregnácia je zvlášť potrebná k hĺbkovej ochrane póru a zaistenie jeho elasticity.
 • Ideálny spôsob nanášania vosku je prostredníctvom tepelného voskového kúpeľa, vďaka ktorému je sklznica schopná absorbovať čo najväčšie ale i zároveň najnutnejšie množstvo vosku – pri mazaní za studena je táto možnosť vylúčená.
 • Odstránenie nadbytočného vosku z plochy sklznice vykonávame mechanickým spôsobom pomocou nylonových kefiek alebo filcových pásov na leštenie, ktoré sú dostatočne mäkké tak, aby nepoškodili (nestupili) vrchol uhlu hrany.
 • V prípade dobre zvolenej a vykonanej štrukturácie sklznice je vosk chápaný ako sekundárny proces pre impregnáciu, nie ako spôsob, ako dosiahnuť výraznú zmenu klzných vlastností lyže.
 • Len štruktúra je proces, ktorý primárne určuje spôsob a množstvo odvádzanej vody z trecej plochy medzi sklznicou a podložkou a ovplyvňuje ako rýchlosť lyže tak aj jej ovládateľnosť.

Voskovanie za sucha:
Rotačná kefa je zahrievaná horúcim vzduchom cca 100°C a zároveň napustená voskom. Funkciou druhej rotačnej kefy je leštenie impregnovaného vosku z plochy sklznice.

Voskovanie za horúca:
Rotačný valec so špeciálnou gumovou lamelou po obvode sa ponára do horúceho vosku, ktorého teplota je regulovateľná termostatom.

Sila impregnačnej vrstvy vosku je regulovateľná pomocou sťahovacej lišty. Následným ťahom lyže / snowboardu proti smeru rotácie valca dochádza k prenosu rozohriatého vosku na plochu, ale i do jednotlivých pórov sklznice.

Leštenie plochy sklznice sa vykonáva po vychladnutí vosku pomocou fibertexového pásu na brúsnom stroji.

Chladiaca kvapalina emulzia.

 • Celé brúsenie je vykonávané len pod tlakovou vodou.
 • Množstvo a kvalita koncentrátu chladiacej emulzie je základným predpokladom pre dostatočné vymývanie brúsneho odpadu z brúsnych segmentov.
 • Zvyšuje účinnosť a kvalitu výsledku brúsenia.
 • Chráni oceľovú hranu proti korózii.